PRIVACYVERKLARING

 

Dit is de URL van de website die u bezoekt: https://looksbyliz.nl 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De eigenaar van de website van Looks by LIZ is Looks by LIZ. Looks by LIZ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Looks by LIZ, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Looks by LIZ verstrekt.

Looks by LIZ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM LOOKS BY LIZ GEGEVENS NODIG HEEFT

Looks by LIZ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Looks by LIZ uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG LOOKS BY LIZ GEGEVENS BEWAART

Looks by LIZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Looks by LIZ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Looks by LIZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Looks by LIZ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS

Looks by LIZ maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en tevens hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Looks by LIZ bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen u naar het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Looks by LIZ te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Looks by LIZ heeft hier geen invloed op.

Looks by LIZ heeft Google geen toestemming gegeven om via Looks by LIZ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@looksbyliz.nl. Looks by LIZ zal zo snel mogelijk, binnen uiterlijk zes weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Looks by LIZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Looks by LIZ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Looks by LIZ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Looks by LIZ op via info@looksbyliz.nl.

CONTACT OPNEMEN MET LOOKS BY LIZ

Deze website www.looksbyliz.nl is een website van Looks by LIZ. Looks by LIZ is als volgt te bereiken:

Postadres:                   Prins Hendrikstraat 4, Barendrecht
Vestigingsadres:       Prins Hendrikstraat 4, Barendrecht
Telefoon:                     +31(0)6 48 21 31 85
E-mailadres:               info@looksbyliz.nl

Pin It on Pinterest