Disclaimer


In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade, die het gevolg is van verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. .
Via deze website kunt u doorgelinkt worden naar andere websites die niet onder de controle zijn van LOOKS BY LIZ. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin zijn verwoord.Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten werken. LOOKS BY LIZ neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen waar wij geen controle over hebben.

Pin It on Pinterest